Think....Feel...and...see.....

Monday, January 18, 2010

Faktor-faktor yang menghalang perkembangan kreativiti kanak-kanak

Faktor sumber manusia :
I. tekanan supaya mengikut norma masyarakat yanga ada. Oenghalang utama di mana individu diarahkan suoaya mematuhi peraturan yang sedia ada. Selain itu, ibu bapa dan guru yang memilik sifat peribadi yang kuku besi,yang pentingkan disiplin serta mendidik kanak-kanak supaya patuh pada arahan juga akan menghalang kreativiti kanak-kanak
II. Kecatatan anggota badan : kecatatan anggota badan akan menghalang kreativiti kanak-kanak. Contohnya : jika cacat fizikal sudah tentu sukar untuk individu melahirkan kebolehan kreativiti dalam kemahiran melukis.
III. Kurang keyakinan diri : tidak yakin dengan kebolehan diri sendiri. Perasaan in timbul apabila seseorang cuba merendahkan semangat orang lain ataupun tidak menghargai sesuatu perkara yang dilakukan.
IV. Takut untuk mengambil risiko : takut melakukan kesilapan, kritikan yang positif mahupun yang negatif.
V. Takut ditertawakan oleh orang lain : rasa terhina dan rendah diri apabila hasil yang dicipta ditertawakan.Faktor sumber fizikal :
I. Peralatan yang tidak mencukupi
- contohnya apabila dalam sesebuah bilik darjah tidak mempunyai peralatan yang mencukupi seperti pensel warna,kertas lukisan, krayon dan sebagainya.
II. Suasana kelas yang tidak kondusif : contohnya kelas yang membosankan yang tidak menggalakkan kreativiti kanak-kanak.Faktor persekitaran :
1. tempat tinggal kanak-kanak jauh dari kawasan permainan. Untuk menjadi seseorang yang kreatif sesorang haruslah mempunyai sikap suka bermain dengan pelbagai idea, mahu berfantasi serta berangan-angan. Individu yang mempunyai sikap seperti ini sering dianggap tidal serius, tidak matang dan suka membuang masa namun pada hakikatnya perbezaan sikap tersebut menghasilkan kreativiti. Tekanan kerana tidak dapat bersosial dengan persekitaran akan menyebabkab kanak-kanak tidak dapat berkembang dari segi kreativiti.
2. Sosioekonomi keluarga kanak-kanak : faktor kewangan iaitu keluarga yang tidak mampu membelikan peralatan seni untuk kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menunjukkan kreativitinya.

0 comments: