Think....Feel...and...see.....

Sunday, November 15, 2009

PRA3104

PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

1. Gaya pembelajaran kanak-kanak
2. Holofrasa
3. Rekod anekdot
4. Penilaian dan pentafsiran ( atau pentaksiran- tak pasti ni)
5. Objektif pembelajaran bahasa di prasekolah
6. Model-model pemerolehan bahasa
7. Sistem bahasa
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kem. membaca, menulis, bertutur dan mendengar
9. Maksud pertukaran kod dalam pembelajaran bahasa kedua
10. Aktiviti yang sesuai untuk kemahiran mendengar
11. Konsep-konsep dalam topik 1&2 ( tak pasti apa ni..)
12. Analisis kesilapan kanak-kanak dalam pembelajaran bahasa kedua ( petikan diberi )
13. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merancang proses pemerhatian